Jak se vyhnout zvlněné dlažbě? Zvažte budoucí využití plochy a poctivě hutněte

Jak se vyhnout zvlněné dlažbě? Zvažte budoucí využití plochy a poctivě hutněte

Vyvýšená nebo naopak propadlá místa jsou noční můrou každého, kdo se rozhodl pro dlážděný chodník nebo třeba příjezdovou cestu ke garáži. Po zvlněné dlažbě se nejen špatně chodí, ale zároveň v propadlinách může zůstávat dešťová voda a spolu s ní odplavené nečistoty, které po zaschnutí vytvářejí na dlažbě nevzhledné mapy. Poradíme, jak se vyvarovat chybám při pokládce dlažby tak, aby zůstala pořád rovná jako první den.

1. Zvažte budoucí namáhání plochy ještě před výkopem

Dlážděné plochy mohou sloužit k různým typům činnosti. U dlažby kolem rodinných domů se očekává malá zátěž, jinak to bude vypadat na parkovištích, kde je zatížení dlažby mnohem vyšší a častější, a nejvíce dostane dlažba zabrat na místech, kde se například nakládají kamiony.

Každý případ si žádá jinou vrstvu podkladu a také jinou výšku samotné dlažby. To proto, aby se zabránilo jak propadání dlažby, tak případnému praskání. V případě chodníků u rodinných domů postačí dlažba tloušťky 40 až 60 milimetrů a podkladní vrstva kamenné drti o zrnitosti 8 až 16 milimetrů. Tato vrstva musí mít po zhutnění vibrační deskou výšku alespoň 25 centimetrů, aby se dlažba nepropadala. Výška všech vrstev musí být samozřejmě v každém místě dlážděné plochy stejná, jinak by se dlažba zvlnila.

Pokud budujete příjezdovou cestu či parkovací stání, použijte masivnější dlažbu, a to o tloušťce 80 milimetrů. Zároveň je nutné přidat ještě jednu podkladovou vrstvu o výšce 25 centimetrů a opět celou plochu zhutnit vibrační deskou.

2. Nezapomeňte na dokonalé hutnění

„Důležité je zhutnit nejen tuto podkladovou vrstvu, ale i samotné dno výkopu, tedy zeminu    v požadovaném sklonu, na kterou vrstva kamenné drti přijde. Právě dokonalé zhutnění podkladu je jedním z klíčových faktorů, které zabrání zvlnění dlažby,“ připomíná Jan Crhonek, jednatel společnosti HM-ST CZ, která je generálním distributorem lehké stavební stroje Tekpac v ČR. Právě vibrační desky této značky se vyznačují výborným poměrem cena/výkon a používají se u nás ke zhutňování podkladu stále častěji.

Poté osaďte okraje obrubníky, ty se vkládají do betonu, aby se zabránilo jejich budoucímu pohybu. Výšku obrubníku zvolte s ohledem na pěticentimetrovou výšku lože a tloušťku dlažby, a také nezapomeňte, že celá plocha se nakonec ještě asi o centimentr sníží po závěrečné fázi hutnění hotového povrchu. Vyvarujete se tak situace, kdy byste měli obrubníky okolo vydlážděné plochy zbytečně vysoko, nebo naopak příliš nízko.

Na dokonale zhutněnou podkladovou vrstvu kamenné drti přijde právě zmíněné lože, do kterého se ukládá samotná dlažba. Tato poslední vrstva je z drtě o zrnitosti 2 až 4 milimetry (případně 4 až 8 milimetrů) a už se nehutní. Výška lože je 5 centimetrů a důležité je, aby byla tato vrstva naprosto rovná. K tomu se využívají vodící latě o výšce 5 centimetrů, které napomáhají rovnoměrnému vrstvení. Když se lože zarovná do výše latí, tyče se vyjmou a do vzniklých mezer se dosype drť tak, aby byla plocha dokonale rovná. Pak už se na ni nesmí vstupovat a může se začít s pokládkou dlažby.

3. Začínejte od nejnižšího místa a dbejte na rovnoměrné spáry. Na závěr opět hutněte vibrační deskou

Při pokládání dlažby je vhodné začít od nejnižšího místa k nejvyššímu, aby se neměnila výška lože. Jednotlivé díly dlažby klaďte jeden po druhém do ložní vrstvy a usazujte je pomocí gumové paličky. Střídejte dlažební bloky z více palet najednou, tím bude působit celková plocha jednotně, ačkoliv se mohou jemně lišit odstíny dlažby na jednotlivých paletách. Podobně důležité je dbát na stejně široké spáry. U obrubníků či kolem kanalizačních vpustí je nutné tvar dlažebních dílů upravit. „K tomu slouží řezačky a štípačky, které se dají pořídit za přijatelnou cenu, nebo dokonce ještě výhodněji půjčit,“ dodává Jan Crhonek z firmy HM-ST CZ s.r.o..

Když je pokládka hotová, přichází čas na spárování. Světlé spáry vytvoří křemičitý písek, na tmavé můžete použít písek čedičový. Spáry se pískem jednoduše zasypou a následně se důkladným rozmetením po celé ploše rovnoměrně zaplní. Když jsou spáry zaplněné, celá plocha se opět zhutní vibrační deskou, tentokrát s gumovou podložkou. Vydlážděná plocha by měla klesnout asi  o centimetr. Následně se opět dosype písek do spár a je hotovo.

Líbí se ti článek?